Posts filed under ‘2.0’

EL santo grial: las comunidades

Todo el mundo quiere generar comunidades. Y hasta cierto punto, y en la mayor parte de los casos, parece también una idea lógica para nuestras bibliotecas.  En todo caso, parece claro que una comunidad necesita de tres elementos básicos: un grupo de personas, un interés común y un modo de comunicarse y/o relacionarse. Pero, partiendo de esta idea ser capaz de construir algo coherente y útil es otra historia. La mayor parte de las organizaciones no saben por dónde empezar y, normalmente, se despistan en debates tecnológicos que no son pertinentes. Conseguir en nuestros visitantes una sensación de pertenencia a un grupo que comparte algo más que una lectura puntual de un post, por ejemplo, es algo que tiene más de problema antropológico que técnico.

He aquí algunas pautas para lograrlo ordenadas en cuatro fases:

Identificación

 • Objetivo: El primer paso es establecer que queremos conseguir con la comunidad en tanto que promotores de la misma. El objetivo es comentar los libros que las personas van leyendo, valorar la adquisición de nuevos libros, recomendar libros entre los lectores…
 • Personas: ¿Qué personas o perfiles de personas nos interesa que formen parte de la comunidad? ¿Debemos asociar distintos objetivos a diferentes perfiles? Como resulta obvio, es muy diferente, dirigirse a adolescentes o a adultos sus formas de habitar internet nada tienen que ver
 • Otras comunidades: ¿Existen otras comunidades con propósitos o perfiles de miembros similares? ¿Podemos unirnos o colaborar de alguna otra forma con esas comunidades?

Dinamización

 • Facilitar la experiencia: ¿Cómo podemos aportar valor a los miembros de la comunidad? ¿Qué herramientas, información, etc. les podemos proporcionar para que su experiencia alrededor del objetivo se enriquezca? Podemos darle acceso a catálogos, a posibles novedades o incluso a críticas profesionales de libros para facilitar su propia creatividad
 • Facilitar la conexión. Formas para participar: Un valor principal de cualquier comunidad es proporcionar la conexión entre personas que comparten un mismo deseo, idea, meta, etc. En este punto pretendemos pensar cómo debe recoger la comunidad la participación de las personas para luego poder conectar dichas aportaciones. Ees imprescindible entender que aunque es tentador proponer formas muy “potentes” de participar, éstas suelen requerir de un mayor compromiso (en términos de tiempo empleado) por lo que pueden ser rechazadas por gran parte de los usuarios. Hay que establecer una amplia variedad de formas de participación que se adecuen a distintos grados de compromiso. Por ejemplo, votar o comentar algo creado por otra persona es una forma más fácil de empezar a participar que escribir un post. Sin embargo, esa participación mínima puede ser la puerta de entrada a un mayor compromiso.
 • Facilitar la conexión. Incentivos para participar: Lograr que las personas participen no es una labor fácil. Contribuir supone un esfuerzo y muchas veces superar barreras psicológicas como la timidez. Por eso, además de en las formas, debemos pensar cómo vamos a motivar a las personas a dar el paso final de aportar sus conocimientos, puntos de vista, etc. Existen muchos tipos de incentivos para ello; tangibles, relacionados con el estatus, los que apelan a las emociones, a la necesidad, al sentido de pertenencia…pensar en ellos y aplicar los más correctos es una labor de la máxima importancia. En este punto, podemos pensar en crear juegos o concursos que estimulen una competencia sana entre usuarios que les anime a ser más activos.

Desarrollo

 • Escuchar: Fuera de nuestra comunidad seguro que existen muchas conversaciones interesantes, ¿cómo vamos a identificarlas e introducirlas en nuestra dinámica?
 • El sitio web específico de nuestra comunidad: Se trata del sitio de referencia (que no el único) para la comunidad en la web. En él, plantearemos las dinámicas de participación descritas anteriormente. No obstante este lugar virtual debe ser también el reflejo de la actividad de la propia comunidad y de la de sus miembros en otras redes sociales. En definitiva, se trata del diseño tecnológico, y de cómo vamos a gestionar dicha tecnología, que permita albergar todas las actividades virtuales que como comunidad queremos desarrollar.

Gestión

 • Socialización: Todo colectivo humano necesita para su convivencia una serie de normas de socialización (más o menos tácitas o explícitas). En este punto, hay diversas decisiones a tomar como por ejemplo: quienes pueden ser miembros de la comunidad, la existencia de normas y cuáles en su caso deberían de ser éstas, la identificación de roles, los mecanismos de toma de decisiones…
 • Indicadores de éxito: ¿Qué consideramos un éxito para la comunidad? ¿Cómo podemos medirlo?

(David Sánchez-Bote)

Anuncios

26 enero 2011 at 4:00 PM Deja un comentario

Komunitateak: Grial Santua

Denek nahi dituzte komunitateak sortu. Neurri batean, eta kasurik gehienetan, ideia logikoa izan daiteke gure liburutegietarako ere. Hala ere, komunitate batek oinarrizko hiru elementu behar ditu: pertsona talde bat, interes komuna eta harremanetan jartzeko edota komunikatzeko modu bat. Baina, ideia horretatik abiatuz, zerbait erabilgarria eta zentzuduna sortzeko gai izatea beste historia bat da. Elkarte gehienek, ez dakite nondik hasi, eta normalean, egokiak ez diren eztabaida teknologikoekin nahasten dira. Gure bisitariek post baten irakurketa baino gehiago partekatzen dutenaren sentzazioa lortzea, arazo teknikoa baino, arazo antropologikoa litzateke.

Hona hemen, hori lortzeko jarraibideak, lau fasetan antolaturik:

Identifikazioa

 • Helburua: Komunitatearen sustatzaileak garenetik zer lortu nahi dugun ezartzea da eman beharreko lehendabiziko pausoa. Helburua, pertsonek irakurtzen dituzten liburuei buruzko iruzkinak egitea da, liburu berrien erosketa baloratzea, irakurleen artean liburuak gomendatzea…
 • Pertsonak: Zeintzu pertsona edota pertsonen perfil interesatzen zaizkigu gure komunitareko?Helburu ezberdinak perfil ezberdinekin lotu behar al ditugu? Bistakoa denez, oso ezberdina da nerabeei zuzentzea edota nagusiei zuzentzea. Batzuen eta besteen interneten ibiltzeko moduek ez dute zerikusirik
 • Beste komunitateak: Antzeko kide perfil edota helburu dituen beste komunitaterik existitzen al da? Komunitate horiekin elkartu edota elkarlanean aritu gaitezke modu batera edo bestera?

Dinamizazioa

 • Esperientzia erraztu: Nola erantsi al diegu balioa komunitateko kideei? Zeintzu tresna, informazio, etab. eskaini al diegu helburuaren gaineko beren esperientzia aberasteko? Beren sormena landu dezaten, katalogoetara, nobedadeetara edota liburuen kritika profesionaletara sartzeko aukera eman diezaiekegu
 • Lotura erraztu. Parte hartzeko moduak: Edozein komunitateren funtsezko balioa gogo, ideia, helburu, etab. bera duten pertsonen arteko lotura sortzea da. Puntu honetan, komunitateak pertsonen parte hartzea nola bildu dezakeen pentsatu behar dugu, gero, ekarpen horiek elkarren artean lotzeko. Nahiz eta parte hartzeko modu oso “bortitzak” proposatzea tentagarria izan, derrigorrez ulertu beharra dago horiek konpromiso handiagoa eskatzen dutela (emandako denborari dagokionez), erabiltzaileen gehiengoak baztertu ditzakelarik. Konpromiso maila ezberdinetara egokitutako parte hartze modu ezberdinak ezarri behar dira. Beste pertsona batek sortutako zerbait bozkatzea edo horren gainean iruzkina egitea, adibidez, post bat idaztea baino modu errazagoa da. Alabaina, parte hartze minimo hori, konpromiso handiago baten sarrera atea izan daiteke.
 • Lotura erraztu. Parte hartzeko pizgarriak: Pertsonek parte hartu dezaten lortzea ez da batere lan samurra. Laguntzeak, beti ere, ahalegina eskatzen du, eta askotan lotsa bezalako traba psikologikoak gainditzea ere. Beraz, moduez gain, pentsatu behar dugu pertsonak nola motibatu beren ezagueren, ikuspuntuen, etab.-en ekarpenak egin ditzaten. Horretarako, pizgarri mota asko existitzen dira; ukigarriak, estatusarekin harremana dutenak, emozioa, beharra edo zerbaiten tarte izateko zentzua eskatzen dituztenak. Horiengan pentsatzea, eta zuzenenak aplikatzea, garantzi handiko lana da. Une honetan, erabiltzaileak aktiboago bihurtu ahal izateko, beren arteko konpetentzia ona suspertzen duten jokoak edo lehiaketak sortzea pentsatu genezake.

Garapena

 • Entzun: Gure komunitatetik at, seguru hizketaldi interesgarri ugari existitzen direla, nola identifikatuko ditugu eta gure dinamikan sartu?
 • Gure komunitatearen webgune espezifikoa: Komunitateak web-ean duen erreferentzia gunea da (hori bai, ez bakarra). Bertan, aurretik deskribatutako parte hartze dinamikak planteatuko ditugu. Dena den, alegiazko gune hau komunitatearen jardueraren eta bere kideek beste sare sozialetan dutenaren isla izan behar da. Azken finean, diseinu tekonologikoaz ari gara, eta teknologia hori kudeatzen jakiteaz, komunitate bezala garatu nahi ditugun alegiazko ekintza oro bildu ahal izateko.

Kudeaketa

 • Sozializazioa: Giza kolektibo orok, bere bizikidetzarako, sozializazio arau batzuen beharra du (isilekoagoak edota esplizituagoak). Hau, erabaki ezberdinak hartzeko unea litzateke: komunitateko kideak nortzuk izan daitezke, arauak izatekotan zeintzu izan beharko lirateke, rolen identifikazioa, erabakiak hartzeko mekanismoak…besteak beste.
 • Arrakastaren adierazleak: Zeri deritzogu komunitatearen arrakasta? Nola neurtu genezake?

(David Sánchez-Bote; Unai Cuevas-ek euskaratua)

26 enero 2011 at 3:58 PM Deja un comentario

Kzliburutegi@rekin: plan de formación en competencias digitales

7 noviembre 2010 at 9:56 PM Deja un comentario

Parte-hartzea: kontuz desiratzen duzunarekin

Aurreko post-etan gure “bipuntuzeroko abenturetan” parte-hartzea lortzearen zailtasunari eta garrantziari buruz mintzatu izan gara. Niri blog honetan gertatzen zaidan bezala, iruzkinik ez izatea ilusioa galtzeko modukoa bada ere, negatiboak izatea txarragoa izan daiteke. Izan ere, hautatzeko aukera izanik, askok lehendabiziko aukera nahiago dute (dugu?).

Instituzio bezala (enpresa, liburutegiak, etab.), zeharkako, protokolozko, inpertsonal, ikasitako, formal, etab. eratako komunikaziora ohituta gaude. Ondorioz, bloga, prentsa oharren agentzia gisa erabiltzen dugu. Honela, eredu mental honen pean, parte-hartzea ez da beti desiragarria (arazo iturri baita iruzkin negatiboen beldur adibidez) eta ondorioz kontraesan baten aurrean aurkitzen gara, izan ere, aplikazio sozial bat martxan jartzen denbora ugari eman ondoren besteon parte-hartzea beldur askorekin begiratzen baitugu.

Beraz, web sozialaren aldeko apustua egiten baduzu, onartu beharko duzu dena ez dela larrosa kolorekoa izango eta iruzkin horiek erantzuteko “prestatu” beharko zara (zure blogean edota beste web orri batean gertatzen badira ere). Aspaldi, Jeremiah Owyang-en oinarrituta (http://www.web-strategist.com/blog/), blogosferako elkarrizketaren lehendabiziko urratsak bideratu nahi dituen jarduera eskema irudikatu genuen. Hemen uzten dut erabili edota aberastu nahi baduzue.

Oharra: honako diagrama  abiapuntua da, inola ere ez web-ean ekintzazko prozesu finko eta aldaezina.

(David Sánchez-Bote; Unai Cuevas-ek euskaratua)

2 noviembre 2010 at 1:04 PM Deja un comentario

Participación: cuidado con lo que deseas

En anteriores post hablábamos de la importancia y dificultad de lograr participación en nuestras “aventuras dospuntoceristas”. No tener comentarios, como me pasa en este blog, es frustrante pero tenerlos negativos puede ser aún peor. Y es que puestos a elegir seguro que muchos prefieren (¿preferimos?) la primera opción.

Y es que como instituciones (empresa, bibliotecas, etc.) estamos habituados a la comunicación formal, estudiada, impersonal, protocolaria, indirecta, etc. y consecuentemente terminamos tratando al blog como una agencia de notas de prensa al uso. Así, bajo este modelo mental, la participación no siempre es deseable (ya que  es fuente de problemas en forma de comentarios negativos, por ejemplo) y entramos en una especie de contradicción al estar empleando tiempo en poner en marcha una aplicación social en la que miramos con más miedo que entusiasmo la participación de los demás.

Así que si realmente apuestas por la vía de la web social, asume que no todo será de color de rosa y “prepárate” para responder a esos comentarios (ya se produzcan éstos en tu blog o en otra página web). Hace tiempo dibujábamos, inspirándonos en Jeremiah Owyang (http://www.web-strategist.com/blog/), un esquema de actuación que trata de guiar los primeros pasos por la conversación en la blogosfera. Aquí lo dejo por si queréis utilizarlo y mejor aún enriquecerlo…

Nota: este diagrama es un punto de partida, en ningún caso un proceso fijo e inmutable de acción en la web.

(Escrito por David Sánchez- Bote)

 

2 noviembre 2010 at 12:55 PM Deja un comentario

Parte-hartzea, zaila baina posiblea

Gai indartsua parte-hartzearena. Izan ere, denok dakigu jada nola banatzen den jarrera hau web-eko bizilagunen artean (edo bestela begiratu ezazu post honekin batera datorren grafikoa).

Bai, gehiengoa lurker gisa definitu daiteke. Alegiazko komunitateen inguruan, beste pertsonek egiten dutena kontsultatu baina euren edukiekin aktiboki laguntzen ez dutenei deritze.

Honela, zure blog-a edota zure wiki-a hainbat pertsonak irakurtzen duela nabarituko duzu, baina horietariko gutxik iruzkindu edota osatuko duela, zergatik ez du parte hartzen gehiengoak? Honetarako azalpen ugari daude, izan ere, guk 25 identifikatu ditugu, baina ni birekin geratzen naiz: lehenengoa autoestimu edota lotsarekin lotuta dago. Nahiko uzkur sentitzen garen ingurunean bizi gara, eta orokorrean, gure ekarpenek baliorik ez dutela pentsatzen dugu. Barregarri geratzeko beldurra edota nahi baino deigarriagoak gertatzearen antzeko zerbait litzateke.

Bigarren arrazoia zer egin ez jakitearen ildotik joango litzateke. Hau da, pertsonak beraientzat ezezagunak diren espazioetan zerbait egiteko sinesgogor agertzen dira, batez ere, beraiengandik zer espero den ez dakitelako. Mindu, izorratu edota nahigabetu dezakeen zerbait egiteko beldurraren eraginez, isilik egotea erabakitzen dute.

Konponbiderik? Gure taldean gai honen gainean luze pentsatu dugu. Zure irakurleei euren iritzia garrantzitsua dela ikustarazi behar diezu, izan ere, igorri behar duzun mezua zera da: “zure iritziak nireak haina balio du”. Iruzkin edota ekarpenak eskertu itzazu, eta duten balioa eta horiengandik ateratzen duzun onura adierazi ezazu. Era berean, zurekin partekatu dutenetik abiatuz, balioa ematen jarraituz saiatu zaitez, oraingoan askoz ere zehatzagoa den ikuspuntu batetik.

Bestalde, zure irakurleengandik espero dituzun gauzen gaineko arrastoak utz ezazu, aldi oro. Egin dezaketenaren gainean segurtasuna ematean dago gakoa, gauza ez egokiak egiteko beldurra kenduz: galderak bota, eztabaidak ireki, laguntza eskatu momentu zehatz batzuetan, etab.

Azkenik, norbaitek zure gunean arrastorik uzteko modurik egokiena, aurretik zuk berean gauza bera egitea da. Elkarrekikotasun edota adeitasun kontu litzateke. Bere web orrian baliodun ekarpenak egiteaz arduratu bazara, hirugarren pertsona hori “behartuta”, edo hobe esanda, “zoratuta” egongo da zure gunera bere harri-koskorra eramateko.

Azken finean, parte-hartzearen kontuak pazientzia eskatzen du. Beraz, nahiz eta hasieran emaitzik lortu ez, ez etsi! Sareak eraikitzeak bere denbora darama.

(David Sánchez-Bote; Unai Cuevas-ek euskaratua)

13 octubre 2010 at 11:54 AM 1 comentario

Participación, difícil pero posible

Potente tema el de la participación. Y es que a estas alturas todos sabemos ya cómo se distribuye esta actitud entre los moradores de la Web (y si no mira el gráfico que acompaña este post).

Sí, la mayoría de las personas son lurkers. Se conoce con este nombre, en el mundo de las comunidades virtuales, a aquellas personas que consultan lo que otros hacen pero que no contribuyen activamente con sus propios contenidos a la comunidad.

Así, notarás en tu blog o en tu wiki, por ejemplo, que hay muchas personas leyendo lo que compartes pero casi nadie comentándolo o completandolo. ¿Por qué la mayoría de las personas no participa? Hay muchas posibles explicaciones, de hecho nosotros hemos identificado hasta 25, pero yo me quedo con dos: Una primera está relacionada con la autoestima o la timidez. Vivimos en un entorno donde somos bastante pusilánimes, y pensamos, por lo general, que aquello que nosotros podemos aportar no tiene valor. Es algo así como miedo a quedar en ridículo o de llamar la atención más de la cuenta.

Una segunda razón está relacionada con el no saber muy bien qué hacer. Es decir, las personas cuando entran en espacios ajenos son reacias a hacer algo por no saber muy bien qué se espera de ellas. Ante el miedo de hacer algo que ofenda, fastidie o contraríe al autor del sitio deciden permanecer calladas.

¿Soluciones? Bueno en nuestro equipo le hemos dado vueltas también a este asunto. En general, tienes que hacer ver a tus lectores que su opinión es importante, de hecho, el mensaje a transmitir es: “tú opinión vale igual que la mía”. Agradece los comentarios o aportaciones y explicita el valor que tienen y la utilidad que sacas de ellos. Al mismo tiempo, intenta, a partir de lo que han compartido contigo, seguir aportándoles valor ahora con una óptica mucho más focalizada.

Por otro lado, deja constantemente pistas de qué tipo de cosas esperas de tus lectores. Se trata de darles seguridad en cuanto a lo que pueden hacer quitándoles el miedo a hacer cosas inconvenientes: deja preguntas, abre debates, pide ayuda para algo concreto, etc.

Por último, la mejor forma de que alguien deje huella en tu espacio es que tú lo hayas hecho antes en el suyo. Es una cuestión de reciprocidad o cortesía el que si tú te has molestado en aportar valor en su página web, esa tercera persona se sienta “obligada”, es más, “encantada” de aportar su granito de arena a tu espacio también.

En fin, esto de la participación requiere paciencia así que si no tienes resultados al comienzo persevera, construir redes requiere su tiempo.

(David Sánchez-Bote)

13 octubre 2010 at 11:51 AM 1 comentario

Entradas antiguas


Egutegia / Calendario

julio 2018
L M X J V S D
« Feb    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Twitter

 • RT @berria: Kultura bilatzaile digitala jarri du abian Eusko Jaurlaritzak. Webgune bakarrean informazio ugari ematea da #Liburubila-ren hel… 3 days ago

Translate this blog

Erlazionatuta proeiktuak / Proyectos relacionados

Archivo del blog

Feeds

Argazkiak / Fotos

EIPS/RLPE en Facebook